dot
dot
bulletเน็ตอย่างเดียว 100 M 499 บ.
bulletเน็ตอย่างเดียว 200 M 699 บ.
bulletเน็ตทรู 100M+TV+SIM 699 บ.
bulletGamer 200/200M 799 บ.
bulletเน็ตทรู 200M+TV+SIM 799 บ.
bulletเน็ต 300M+TV+SIM 899 บ.
dot
dot
bulletPlatinum HD Package
bulletGold HD Package
bulletSuper Family HD Package
bulletSports Family HD Package
bulletSmart Family HD Package
bulletHappy Family HD Package
bulletช่องทรู รายเดือน
dot
dot
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
เงือนไขการรับประกันหลังติดตั้งฟรี 3 เดือน หลังจากนั้นคิดค่าบริการครั้งละ 500 บาท

การรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

โปรดอ่านเงื่อนไขในการบริการหลังการขายเพื่อประโยชน์ของท่าน

สำนักงานฝ่ายขาย โทร. 02-191-0425

www.007sat.com Email Address : 007satt@gmail.com 

 ตัวแทนฝ่ายขายและรับงานติดตั้งจานทรูรายเดือนทั่วประเทศ จานอื่นๆ เฉพาะ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

เงื่อนไขการรับประกันหลังการขายกล่องดาวเทียมแบบขายขาด ไม่มีรายเดือน

  • อุุปกรณ์ดาวเทียม จานดาวเทียม สายเคเบิล ขา หัวดาวเทียม กล่อง บริการฟรีถึงบ้านลูกค้าในระยะเวลา 3 เดือน มากกว่าบริษัทผุ้ผลิต
  • ปกติในเบื้่องต้นแนะนำแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หลังจาการหมดประกันจะค่าบริการครั้งละ 500 บาท หากเกิดจากการใช้งานของลูค้า
  • เฉพาะกล่องดาวเทียมรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น ระยะเวลา 1 ปี สามารถรับส่งมาซ่อมได้ตามเงื่อนไข
  • แต่กระนั้นก็ตามในช่วงระยะเวลาประกันก็จะมีสินค้าใหม่ โปรโมชั่นใหม่ ที่น่าสนใจมาก ลูกค้่าจะมักจะเปลี่ยนกล่องก่อนหมดประกัน
  • จีงไม่ต้องกังวลกับการรับประกันหลังการติดตั้งจากตัวแทนติดตั้ง เพราะทางเรามีพนักงานบริการถึงบ้าน ต้องการฐานลูกค้ามาก
  • กรณีย์นี้จะไม่เหมือนที่ลูกค้าหาซื้อตามห้างทั่วไป เซเว่น บู๊ตต่างๆ จัดงานเสร็จแล้วหายไป ไม่มีช่างบริการ พบปัญกาเป็นประจำ
  • คำแนะนำ.....ควรหาซื้อกล่องกับร้านที่มีพนักงาน ช่างติดตั้ง มาบริการถึงบ้านจะสะดวกกว่าโดยเฉพาะลูกค้ามือใหม่ไม่เคยติดมาก่อน

 

ส่วนลูกค้าประเภทชมรายเดือน ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเนื่องจากเป็นบริการหลังการขายของผู้ให้บริการอยู่แล้ว

การรับประกันกล่องดาวเทียม

ติดต่อ คุณแมน จากสมาร์ทโฟน โทร.กดที่รูปภาพ

ขอบเขตและสินค้าที่อยู่ในความหมายของ “นโยบายรับประกันสินค้า”

นโยบายรับประกันสินค้า  หมายถึง ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้า ที่ร้านค้าส่งไปถึงผู้ซื้อเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ร้านค้าได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือน หรือไม่คล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้านั้น รวมถึงร้านค้าส่งสินค้าผิดไปจากขนาดหรือสีที่ผู้ซื้อได้เลือกไว้  แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่สีไม่เหมือนภาพอันเกิดจากการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 

1. เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ร้านค้าส่งไปถึงผู้รับนั้นเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติธรรมดาของชนิดของสินค้านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า (ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 7 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )

2. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

2.1 
เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าอยู่ในความหมายของนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยาย ในข้อ 1 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น*** โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว  มีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 
ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ เข้ามาทำการแจ้งอนุมัติว่ามีสินค้าให้เปลี่ยนหรือไม่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งเรื่องเข้ามาที่บริษัทฯ ในเรื่องการเปิดการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

2.1.2 
หากบริษัทฯ สามารถหาสินค้าเปลี่ยนแทนได้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ ตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้เปลี่ยนสินค้า โดยที่เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว บริษัทฯ จะต้องทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้แก่ผู้ซื้อตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วันนับแต่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อหรือวันที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว

2.1.3 
หากร้านค้าไม่สามารถหาสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้ได้   ให้ผู้ซื้อและร้านค้าดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ซื้อกับทางบริษัทฯ สามารถตกลงกันเพื่อเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้าได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้แจ้งเสนอเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งรอให้ผู้ซื้อแจ้งตอบตกลงว่าจะ “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” ตามข้อเสนอใหม่ หรือเลือกที่จะ “ยกเลิก” รายการขอเปลี่ยนสินค้านั้นๆไปโดยสิ้นเชิง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1.3.1 หากผู้ซื้อเลือก “ยอมรับ” ข้อเสนอใหม่ ให้นำขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าตามที่ระบุในข้อ

           2.2.1 , 2.2.2 หรือ 2.2.3 มาใช้แล้วแต่กรณี

2.1.3.2 หากผู้ซื้อเลือก “ปฎิเสธ” ข้อเสนอใหม่ รายการเปลี่ยนดังกล่าวนี้ จะถูกส่งเรื่องไปยังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.1.3.3 หากผู้ซื้อเลือก “ยกเลิก” ข้อเสนอใหม่ รายการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวทั้งหมด ให้ถือว่ารายการเปลี่ยนนั้นได้ถูกยกเลิก ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้แจ้งเรื่องมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.2 กรณีผู้ซื้อเลือกการคืนเงิน

2.2.1 ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นเป็นประเภทสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการคืนเงินหรือไม่ โดยแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วัน    นับแต่วันที่มีการเปิดการเปลี่ยนสินค้า

2.2.2 หากบริษัทฯ ทำการอนุมัติแล้ว ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้คืนเงินได้ โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งกลับไปยังผู้ซื้อทราบโดยพลันว่าได้รับสินค้านั้นแล้ว และบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับสินค้าคืนกลับมาและเช็คความสมบูรณ์ของสินค้านั้นๆ เรียบร้อย

2.2.3 หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ดังกล่าว หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ขอทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.3 การเปลี่ยนทั้งหมดจะสิ้นสุดลง เมื่อ ผู้ซื้อทำการแจ้งยืนยันการปิดรายการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าที่เปลี่ยน หรือวันที่ได้รับการแจ้งคืนเงิน หากพ้นระยะเวลา    ดังว่านั้น รายการเปลี่ยน/ คืนสินค้าดังกล่าวจะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินคืน ผู้ซื้อสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดมายังบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ โดยบริษัทจะทำการแสดงหลักฐานการโอนเงิน / หลักฐานการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ทราบ จากนั้นจะให้ถือว่าการเปลี่ยน/ คืนสิ้นสุดลง

ผู้ส่งสินค้าที่ได้ทำการจัดส่งสินค้าด้วยวิธีการอื่นใด ให้ผู้ส่งสินค้า แสดงหลักฐานการจัดส่ง อันสามารถพิสูจน์ได้ถึงวันที่ที่มีการจัดส่งสินค้า หรือหากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดๆได้ จะให้ยึดถือเอาวันที่ที่ผู้รับสินค้ามีการแจ้งว่าได้รับสินค้าแล้วเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ผู้ส่งสินค้าได้ทำการแจ้งการจัดส่งไว้

3.
 ข้อตกลงอื่นๆ

3.1 ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยายนี้อย่างเคร่งครัด หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกรายการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

3.2 นโยบายรับประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะสินค้าหรือรายการที่สั่งซื้อและชำระผ่านระบบชำระเงินของบริษัทฯ เท่านั้น

3.3   ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุคืน มายังบริษัทฯ

3.4   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนผู้ซื้อ ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับประกันตามนโยบายนี้ ตามจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายจริง และต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนต่อปี

3.6 หลังจากเปิดการเปลี่ยนสินค้าแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าผู้ซื้อประสงค์ที่จะยกเลิกการเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุอย่างใดก็ตาม บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกการเปลี่ยนนั้นได้ตลอดทุกกรณี แต่อย่างไรก็ตาม    การยกเลิกดังว่านั้น จะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ซื้อยังคงมีสิทธิ์ที่จะเปิดการเปลี่ยนรายการสินค้าดังกล่าวได้ใหม่ 

3.7 หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมจากที่บริษัทฯ จัดส่ง คือชำรุดแตกหักเพราะการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน หรือเสียหายจากการนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ผิดวิธี สินค้าในหมวดเสื้อผ้าไม่ผ่านการซักหรือรีดมาก่อน  หากสินค้าที่ผู้ซื้อส่งกลับคืนไปให้บริษัทฯ ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน ผู้ซื้อยินดีรับสินค้าชิ้นเดิมกลับไปเท่านั้น

3.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า

3.9 หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
truevisions

ใบอนุญาตลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ของ beIN Sports โดยสั่งซื้อใบอนุญาตลิขสิทธิ์ฤดุกาล
ตัวแทนรับสมัครติดตั้งจานทรูรายเดือน แพ็คเกจบอลพรีเมียร์ลีกอ้งกกฤษ english premier league 2016-2019
ดูบอลไทย ดูบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในแพ็คเกจสนั่นบอลไทย ชมครบทุกนัดชัดทุกช่อง
ตัวแทนฝ่ายขายและรับงานติดตั้งจานดาวเทียมทรูวิชั่นส์และเคเบิ้ลใยแก้วทรู Super Family HD Package
ช่องรายการทรูวิชั่นส์ใหม่และช่องน่าสนใจ ที่จะมาคอยอัพเดทให้สมาชิกเก่าและใหม่ให้รับทราบเป็นประจำ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวช่องเด่นช่องดัง
Truevision Knowledge ตัวแทนฝ่ายขายและรับติดตั้งจานดาวเทียมทรูวิชั่น UBC true knowledge package
ตัวแทนรับติดตั้งทรูวิชั่น Platinum Package ฟรีค่าติดตั้งทุกจุด
ตัวแทนฝ่ายขายและรับสมัครติดตั้งทรูวิชั่น Super family hd package article
HDTV &TV DIGITAL(DVD) เอชดี ทีวีและทีวี ดิจิตอล ภาพคมชัดระดับ Blue-raysและDVD ระบบเสียง Dolby Digital article
ตัวแทนฝ่ายขายและรับสมัครติดตั้งทรูวิชั่นจานดาวเทียมและเคเบิ้ลใยแก้วทีวี Sport Family HD Package article
แฮปปี้แฟมิลี่ ตัวแทนตรวจสอบพื้นที่บริการและรับสมัครติดตั้งเนตบ้านทรูไฟเบอร์พร้อมไวไฟและทรูวิชั่นส์ทีวี article
ตัวแทนฝ่ายขายและรับงานติดตั้งทรูวิชั่นรายเดือนทั่วไทย Gold Package article
ตัวแทนฝ่ายขายและรับงานติดตั้งระบบจานดาวเทียมทรูวิชั่นส์และเคเบิ้ลใยแก้วทีวี gold hd package article
ตัวแทนฝ่ายขายและรับงานติดตั้งทรูวิชั่นส์จานดาวเทียมและเคเบิ้ลใยแก้วทีวี Platinum HD Package article